ถาวรวัตถุภายในวัดโสธรวราราม
ถาวรวัตถุ 
วัดโสธรวรารามวรวิหาร
ภาพหลวงพ่อพระพุทธโสธร (อุโบสถหลังเก่า)

พระอุโบสถหลังที่(ใหญ่ที่สุดในโลก)
ทั้งหลังทํามาจาหินอ่อน ซึ่งเอามาจากประเทศ อิตาลี
ภาพภายในพระอุโบสถ
พระพุทธรูปที่อยู่ตรงกลาง (ปางสมาธิ)
(หลวงพ่อพระพุทธโสธร)
เห็นที่ท่านเห็นในขณะนี้ คือ..
(ศาลาราย) สวยงามมาก
ทํามาจากไม่ทั้งหลังเลย(ไม้สักนะครับ) แ๋จ๋มหรือเปล่า
แต่ไม่ขอบอกว่าราคาเท่าไร ไม่ตํ่ากว่า (หลักล้าน) อ้าว

หลังนี้ละครับ
บริเวรพระอุโปสถ
ตรงนี้ก็คือ .บริเวณด้านหน้าของพระอุโบสถ
อยู่ด้านทิศตะวันออก ด้านที่หลวงพ่อหันหน้ามา